0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

GRAFICUL

 DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR 

Nr.crt. Activitatea Data Ora
       1. Depunere dosare 09.11.2020-20.11.2020 1100 – 1500
       2. Selecție dosare 24.11.2020
       3. Afișare rezultate selecție dosare 24.11.2020 1500
       4. Depunere contestații 25.11.2020 1000-1600
       5. Afișare rezultate contestații 26.11.2020 1000
       6. Proba practicăPOST ÎNGRIJITOR 03.12.2020 1100
       7. Afișare rezultate 03.12.2020 1600
       8. Depunere contestații 04.12.2020 800 – 1200
       9. Afișare rezultate contestații 04.12.2020 1300
   10. Interviu 04.12.2020 Începând cu ora 1400
   11. Afișare rezultate 04.12.2020 1800
   12. Depunere contestații 05.12.2020 800 – 1200
   13. Afișare rezultate 05.12.2020 1200 – 1400
   14. Afișare rezultate finale 05.12.2020 1600

 

DIRECTOR,

PROF. IRINA ALEXE