0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

Program consiliere învăţători

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE CU PĂRINȚII LA CICLUL PRIMAR

 

AN ŞCOLAR 2018-2019

Clasa

Ziua

Intervalul orar
P A Marți 11-12
P B Joi 15-16
P C Marți 10-11
P D Luni 11-12
P E Joi 11-12
I A Joi 15-16
I B Joi 9-10
I C Miercuri 16-17
I D Joi 8-9
I E Joi 16-17
II A Joi 13-14
II B Joi 9-10
II C Marți 9-10
II D Joi 11-12
II E Vineri 10-11
II F Joi 8-9
II G Joi 9-10
III A Miercuri 13-14
III B Joi 13-14
III C Joi 13-14
III D Luni 15-16
IV A Luni 10-11
IV B Joi 9-10
IV C Joi 11-12
IV D Marți 9-10

 

 

 

Pentru a evita suprapunerile și pentru a elimina timpul de așteptare, vă rugăm să anunțați telefonic invatatorul  clasei sau la secretariatul scolii cel putin cu 24 de ore înainte.