0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca

REZULTATE FINALE

 ale concursului pentru ocuparea postului vacant  de secretar de la Şcoala Gimnazială „Ioan Bob” din Cluj- Napoca ,

din perioada  10.12.2019-11.12.2019

Nr.

crt.

Rezultatul selecţiei dosarelor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj probă practică Punctaj total

Rezultatul final

2

ADMIS 56 81 75,25 70,75

RESPINS

7

ADMIS 63,5 90 89,75 81,08

RESPINS

11

ADMIS 68 96 88 84

ADMIS