„Scopul educației este transferul de flacără."

(Vasile Ghica)

 

 

Centru de pregătire Cambridge

Diplomă de Excelență Instituțională 2011

Școală Europeană 2012

The eTwinning School Label 2018

Constituită în anul 2000, Asociatia IOAN BOB este înscrisă în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Cluj cu urmatoarele date:

Date administrative:

Denumirea: ASOCIATIA “IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA

Sediul: Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 10, jud. Cluj

Consiliul Director este format din:

PRESEDINTE – MESESAN ANUTA

VICEPRESEDINTI – SALAMON ECATERINA, VAIDA MARIA

Scopul si obiectivele asociatiei:

Scopul Asociatiei “Ioan Bob” este sprijinirea si promovarea elevilor, absolventilor, a cadrelor didactice active si pensionate din Scoala “Ioan Bob” Cluj-Napoca.

Obiectivele Asociatiei “Ioan Bob” sunt:

a) ridicarea nivelului de cunoștinte si dezvoltarea abilitatilor rationale, emotionale, sociale, practice ale copiilor si tinerilor in vederea evolutiei lor ca personalitati individuale, puternice, independente si responsabile, capabile sa isi indeplineasca rolul in familie, profesie si societate.

b) educatia civică, ecologică și pentru sanatate a copiilor si tinerilor, in vederea mentinerii, imbunatatirii stării de sănătate și a prevenirii delincventei juvenile, consumului și dependentei de droguri și alte toxice, a prevenirii marginalizării, excuderii sau autoexcluderii sociale.

c) sprijinirea morală și materială a copiilor și tinerilor defavorizati în vederea unei mai bune intergări și evolutii în societate.

d) sprijinirea morală și materială a copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite la învătătură și purtare.

e) sprijinirea și colaborarea cu institutiile de și pentru tineret.

f) promovarea întelegerii și colaborării între toti copiii și tinerii, fără deosebire de etnie, limbă maternă, religie, sex, nuvel material și educational, origine sau pozitie socială.

g) promovarea parteneriatelor și cooperării internationale în domeniul tineretului.

h) dezvoltarea unor relatii de cooperare cu asociatii de acelasi profil din România sau străinătate.

i) ridicarea calitatii invătământului din Scoala “Ioan Bob”.

j) îmbunătătirea relatiilor școală+familie.

k) îmbunătătirea bazei materiale a Școlii  “Ioan Bob”.

Descărcați contractul de sponsorizare de aici.

 Direcționati 3,5% din impozitul pe venit!