Profesionalizarea carierei didactice – PROF

 

 

 

Profesionalizarea carierei didactice PROF – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

       Ministerul Educatiei, in calitate de beneficiar, implementeaza, in parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, in conformitate cu precizarile din Contractul de finanţare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata intregii cariere didactice, in sistemul de invatamant preuniversitar, prin crearea unui sistem national coerent si fiabil de formare profesionala si de dezvoltare a competentei didactice, ca formare psihopedagogica, necesare ocuparii si exercitarii unei functii didactice precum si obtinerii performantei pedagogice in invatamantul preuniversitar din Romania, in activitatea de predare/formare si in activitatea de management educational, in contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educatie.