Precizări înscriere clasa pregătitoare 2024-2025

 

 

Program înscrieri clasa pregătitoare

 

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Documente necesare la înscriere:

 • Cartea de identitate a părintelui / tutorelui legal care se prezinta la înscriere, in original si copie (nu se solicita cărțile de identitate de la ambii părinții; sunt suficiente actele unui singur părinte)
 • Certificatul de naștere a copilului in original si copie
 • Recomandarea  / evaluarea în vederea înscrierii în clasa pregătitoare (daca e cazul)
 • Cererea tip care se completează pe loc in unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind
  protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor menționate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unității de învățământ.

De asemenea, unitatea are obligația de a înregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscripție sau nu.

Etapa 1:

 • 11 aprilie—14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2:

 • 31 mai—7 iunie 2024: Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 iunie—14 iunie 2024: Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

 

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

1. Oferta educațională / Circumscripții școlare / număr de locuri aprobate prin planul de școlarizare

Învățământ de stat (mediul urban)

2. Legislație

3. Criteriul specific al şcolii