Angajaţii şcolii


TABEL NOMINAL CU ANGAJAȚII ȘCOLII

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE SPECIALITATEA DIRIGINTE