0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018

Repartizarea elevilor în clasele pregătitoare s-a făcut luând în considerare opţiunile exprimate de către părinţi, iar în situaţiile în care numărul opţiunilor a fost mai mare decât numărul de locuri, elevii au fost repartizaţi aleatoriu, pe baza hotărârii adoptate în...