0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

Şcoala Gimnazială

„IOAN BOB”  

Cluj-Napoca

Prin implicare în propria devenire,

spre performanţă şi excelenţă!

Școală Europeană 2012

Diploma de Excelență Instituțională 2011

Școală Europeană 2009

Școală Verde 2010

PARTENERI


DISTINCTIILE SCOLII

Activitati extracurriculare

Viziunea

Prin implicare în propria devenire, spre performanţă şi excelenţă!

Şcoala va continua tradiţia de peste 160 de ani de a fi un spaţiu  creativ, dinamic şi competitiv, în care elevii ating cel mai ȋnalt nivel de performanţă de care sunt capabili.

Misiunea

-Şcoala asigură o ofertă educaţională diversificată, care evoluează în funcţie de cerinţele societăţii şi de cele ale beneficiarilor.

-Fiecare elev este  ajutat să descopere propriul potenţial,  este susţinut şi motivat să-l valorifice pentru a obţine cele mai bune rezultate.

-Elevii capabili de performanţă sunt sprijiniţi în pregătirea de excelenţă şi duc mai departe prestigiul scolii.

-Şcoala le cultivă elevilor încrederea în forţele proprii, perseverenţa şi tenacitatea, cinstea, respectul pentru tradiţii şi înaintaşi, încrederea în ceilalţi şi în viitor.

-Este un spaţiu în care elevii învaţă în siguranţă, sunt educaţi pentru un stil de viaţă sănătos şi li se cultivă grija pentru mediu.

-Profesorii sunt experţi ȋn aplicarea  strategiilor active, orientate spre formarea competenţelor care vor asigura dezvoltarea armonioasă a tinerilor şi integrarea lor cu succes ȋn ciclul superior de ȋnvăţământ şi apoi ȋn viaţa socială.

-Părinţii participă la luarea deciziilor, susţin şcoala, realizându-se o foarte bună colaborare şcoală-familie.

-Şcoala derulează parteneriate cu şcoli din alte țări  în scopul dezvoltării în spirit european.